Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacyverklaring van Gestaltpraktijk Joke Plaatsman.
De volgende handelsnamen zijn vanuit Gestaltpraktijk Joke Plaatsman opgericht en worden ook als dusdanig gebruikt:Hartekriebeltjes – De kunst van Liefdevol leven – De Hartakademie – Keurmerk 100 % Liefde.
 
Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms zijn er persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe we deze opslaan en beschermen. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
 
Contactgegevens:
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman
Van Reigersbergenstraat 65
1052 SV Amsterdam
Telefoon: 06-12591146
KvK nr: 52373630
Persoonsgegevens
Om onze diensten op onze website aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat typ
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* het afhandelen van jouw betaling
* verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
* je te kunnen bellen of mailen indient is dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
* je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
* als er een wettelijke plicht is zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte
 
Door jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijks is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gestaltpraktijk Joke Plaatsman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Van Hall Zes (boekhouder): De gegevens van jouw factuur moeten wij doorgeven aan onze boekhouder.
Google Analytics: Via Google Analytics krijgen wij informatie over het gedrag van de bezoekers op onze site. Deze informatie gebruiken wij om de site voor bezoekers te verbeteren. De informatie verzameld via Google Analytics is geanonimiseerd en versleuteld. Het ‘delen van gegevens’ met Google staat uit en wij gebruiken de analytische cookies van Google niet in combinatie met andere diensten van Google. Meer informatie over de privacyverklaring van Google Analytics vind je hier
MailChimp: Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of andere activiteiten die via de mail lopen, worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op de servers van MailChimp. Je kunt je hiervoor op ieder moment weer afmelden. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en Mailchimp stelt zich aan de daaruit voortvloeiende principes te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring van MailChimp.
Geautomatiseerde besluitvorming
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Specificaties Betreffende Gestalttherapie
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
● zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
● er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
● Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
● Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
● of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
● Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Gestalttherapie’
• de kosten van het consult
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman gebruikt technische, functionele en analytische cookies zoals Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij om de statistieken van onze website bij te houden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je op onze website komt, vragen wij toestemming aan jou om cookies te accepteren.
 
Uitschakelen of verwijderen van cookies kan via jouw browserinstellingen. Je kunt de hulpfunctie van je browser gebruiken om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
 
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door je browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij het privacy overzicht van Google Analytics. Verder zijn de gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen niet tot individuele personen herleidbaar.
 
Social media
Als mogelijkheid om informatie van onze website te delen met anderen, hebben wij share buttons op onze webpagina’s staan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. Zodra je klikt op een van de share buttons onderaan een artikel, bestaat de kans dat het betreffende social network een cookie plaatst op jouw harde schijf. Het kan zijn dat deze social media informatie verzamelen en gebruiken voor bijvoorbeeld het genereren van advertentie-inkomsten. Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de data doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jokeplaatsman.nl
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te aan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jokeplaatsman.nl
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
We gebruiken een CAPTCHA service om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om CAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jokeplaatsman.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen privacy- EN cookiebeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.