Hartverzorgend

Je ontdekt je hartewensen en je hartezeer

Voor informatie en aanmelding:

8 + 8 =

Hartverzorgende serie

van 3 gesprekken


hartverzorgend - joke plaatsman

Je bouwt aan herstel, je gevoel van eigenwaarde en je daadkracht.
Je leert naar boven te halen wat in je zit, want je weet zelf wat je nodig hebt.
Je leert zacht te zijn voor jezelf, te voelen dat je ertoe doet

Voor informatie en aanmelding:

8 + 6 =