Disclaimer

Disclaimer
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman
Van Reigersbergenstraat 65
1052 SV Amsterdam

Email : info@jokeplaatsman.nl
KVK : 52373630

Inhoud van de website
Deze website is eigendom van Gestaltpraktijk Joke Plaatsman.
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolkomenheden bevat.
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten
www.jokeplaatsman.nl
www.hartekriebeltjes.nl
www.keurmerk100procentliefde.nl
www.dehartakademie.nl
Deze websites en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten en geluiden zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Deze rechten komen toe aan Gestaltpraktijk Joke Plaatsman, tenzij anders vermeld. Niets van deze websites of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gestaltpraktijk Joke Plaatsman.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze sites zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Joke Plaatsman. Zonder schriftelijke toestemming van Joke Plaatsman is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Met andere woorden: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van Gestaltpraktijk Joke Plaatsman zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen.

Wijzigingen Disclaimer
Gestaltpraktijk Joke Plaatsman mag deze disclaimer altijd wijzigen. Gestaltpraktijk Joke Plaatsman is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen wanneer de disclaimer wijzigt. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

©Joke Plaatsman 2017